Změna hesla v MySQL


Změna je snadná, jen je potřeba si pamatovat jak na to. Zde je příkaz, který byl otestován na MySQL 5.7.

SET PASSWORD FOR 'UserName'@'localhost' = PASSWORD('NewPassword');