Záměna znaku v databázovém sloupci


Následující je jednoduchý příklad, který plně dostačí pro drobné úpravy v DB. Detaily viz. dokumentace MySQL. Za tableName a tableRow si dosaďte vaše názvy.

UPDATE tableName SET tableRow = REPLACE(tableRow,’“‚,“)