MySQL: Import velkých CSV souborů do databáze


Import opravdu velkých souborů lze řešit několika způsoby, jedním z dost dobrých způsobů je skript BigDump.php (import SQL souborů), nebo přímo z příkazové řádky zavolat příkaz mysqlimport. Jediné co k následujícímu příkazu uvedu, je to, že CSV soubor se musí jmenovat stejně jako tabulka v DB. Tučný text zaměňte vaším. Jo a ignore-lines má smysl, jen když chcete přeskočit x prvních řádků, zpravidla to bývá jeden, protože v něm jsou nadpisy sloupců.

mysqlimport --ignore-lines=1 --fields-terminated-by=';' --verbose --local -u rootAccount -p existingDatabase absolutPathToCSVFile