Nastavení statické IP adresy na Raspbianu


Nastavit statickou IP adresu na Raspbianu, který běží na Raspberry Pi, nebo oblíbený OctoPrint je velmi snadné. Stačí když upravíte konfigurační soubor klienta DHCPCP.

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Než tak učiníte, zjistěte si nejprve, jak se jmenuje vaše síťové rozhraní. To uděláte příkazem ifconfig. Většinou ETH0, nebo WLAN0. No pak odkomentujte a nastavte část pod Example static IP configuration, třeba následovně:

interface wlan0
static ip_address=192.168.0.111/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8

Uložte změny a restartujte Raspberry.

,