Jak v shellu prohledávat obsah souborů?


Linuxový Shell je geniální. Pokud chcete prohledávat soubory, není nic jednoduššího než použít příkaz grep, který prohledává vstup, který dostane a vypisuje z něj shody, přičemž pro hledání používá regulární výrazy. No a jak na to?

grep -nrw /cesta/ktera/se/ma/prohledavat -e 'regexp dotaz'

-n … vypíše na kterém řádku v souboru se výsledek nalézá

-r … rekurzivní procházení

-w … vypisovat pouze celá slova

-e … regulární výraz

Příklad

grep -nrw /var/www/html -e '<iframe>'

grep -nrw . -e '<iframe>'

tečka znamená „toto místo/adresář“.