Předkonfigurace headless Raspbianu


Lite, jinak řečeno headless verze Raspbianu je potřeba dopředu nakonfigurovat, protože jinak s ní nejde vůbec nic dělat. V mém případě je potřeba nastavit wifi, statickou IP adresu a povolit ssh.

Nastavení Wifi

Je to snadné, stačí na sd kartu do partition boot nahrát soubor wpa_supplicant.conf s následujícím obsahem:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=CZ

network={
ssid="VaseSSID"
psk="SuperTajnéHeslo"
id_str="doma"
}

network={ 
ssid="VaseSSIDVPraci" 
psk="SuperTajnéHesloVPráci"
id_str="prace" 
}

Po spuštění je automaticky konfigurace přenesena do příslušného konfiguračního souboru /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf.

Statická IP adresa

Na SD kartě s partition boot najděte a nastavte soubor /etc/dhcpcd.conf. Je potřeba ho vyeditovat jako sudo.

interface wlan0

static ip_address=192.168.1.123/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

Adresy si samozřejmě nastavte dle vaší konfigurace LAN.

Povolení SSH na Raspbianu

Do bootu nahrajte prázdný soubor pojmenovaný ssh. To je vše. Tímto zapnete SSH a můžete se připojit pomocí uživatelského účtu pi a hesla raspberry.

Nakonec je potřeba uvést, že v headless Raspbian je potřeba dokonfigurovat lokální proměnné pro lokalitu/jazyk. To se dá udělat přes.

sudo dpkg-reconfigure locales

Změnu defaultního hesla, případně smazání uživatele pi, snad netřeba zmiňovat.