Jak nainstalovat MariaDB na Ubuntu?


Instalace je triviální. Buď přímo pomocí oficiálního repository Ubuntu, nebo pomocí repository MariaDB.

Nejsnazší instalace

sudo apt install mariadb-server

Chcete-li poslední ofiko verzi, tak pak následovně.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mirror.vpsfree.cz/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic main'
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server

Pro novější verze lze informace k instalaci najít na webu MariaDB. Co se týče napojení na Apache a PHP, tak není potřeba vůbec nic nastavovat. Server se tváří jako MySQL, byť třeba v PHPMyAdmin v názvu je uvedeno MariaDB.

,