Chyba autentizace v MySQL 8


Co s chybou The server requested authentication method unknown to the client?

V my.ini je potřeba nastavit

default_authentication_plugin= mysql_native_password