Jak nastavit foreign key v phpMyAdmin


Nastavit foreign key v phpMyAdmin lze pouze pomocí SQL příkazů. Naklikat to nejde. U existující tabulky přes alter table, kdy máme dvě tabulky Orders a Persons. Nastavujeme u Orders foreign key na tabulku Persons.

ALTER TABLE Orders
ADD FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID);

Při vytváření tabulky se použije pouze

FOREIGN KEY (PersonID) REFERENCES Persons(PersonID);

Mimochodem, foreign key je odkaz na existující klíč v jiné tabulce. Umožňuje udržet integritu databáze, protože nelze do sloupce s foreign key vložit odkaz na neexistující záznam. Také není možné smazat klíč z „hlavní“ tabulky, pokud je na něj v jiné existuje odkaz.