MySQL 8 a defaultní kódování


Při přihlášení vyskočí chyba Server sent charset unknown to the client. Please, report to the developers.

MySQL od verze 8 používá kódování utfmb4. To je potřeba vypnout v my.ini přidáním následujícího nastavení.

[client]
default-character-set=utf8

[mysql]
default-character-set=utf8

[mysqld]
collation-server = utf8_unicode_ci
character-set-server = utf8