Jaký je v MySQL rozdíl mezi INT a UNSIGNED INT?


Rozdíly jsou docela nasnadě. Integer (INT) je celé číslo (4 bajtové) a může nabývat záporných hodnot od -2.147.483.648 do 2.147.483.648. Zatímco UNSIGNED INT, v překladu něco jako beznaménkový integer, pak nabývá v rozsahu od 0 do 4.294.967.295. A kdy použít UNSIGNED INT? No kdykoliv, když není potřeba ukládat záporná čísla. Toho nejčastěji lze využít u sloupce ID, který nikdy nejde do mínusu (automatic increment).

A jak vlastně nastavit UNSIGNED INT? V phpMyAdminu je potřeba nastavit klasicky INT a v options pak UNSIGNED. V Admineru to pak musíte udělat ručně, třeba takto:

ALTER TABLE tabulka CHANGE `cislo` `cislo` INT UNSIGNED;