Jak ukládat IP adresy do databáze?


No rozhodně jinak, než jako obyčejný textový řetězec. MySQL má na ukládání IP adres 4 funkce. Byl by totiž problém s IP adresami pracovat.

  • INET_ATON() – uloží IPv4 adresu jako UNSIGNED INT
  • INET_NTOA() – převede UNSIGNED INT na IPv4 adresu
  • INET6_ATON() – převede IPv4 a IPv6 adresu na VARBINARY(16)
  • INET6_NTOA()- převede VARBINARY(16) na IPv4 nebo IPv6 adresu

V DB se hodnoty ukládají do pole varbinary(16).