Změna místa pro ukládání souborů pro Docker


Docker se nedoporučuje používat na pidi discích, jako tomu je na mém notebooku. Mám jen pár desítek volných GB a to může být problém. Proto se teď podíváme, jak změnit umístění pro soubory Dockeru. Pozor na to, že je nejprve potřeba smazat všechny vytvořené image a kontejnery.

Místo cesty /mnt/docker si dejte svoje umístění pro soubory. Ukončování a spouštění služby Docker.Socket nutně nemusí být potřeba, je to tu jen z toho důvodu, že mi CentOS, na kterém Docker mám nadával, že Docker.Socket může stále běžet.

sudo docker rm -f $(docker ps -aq)
sudo docker rmi -f $(docker images -q)
sudo systemctl stop docker
sudo systemctl stop docker.socket
sudo rm -rf /var/lib/docker
sudo mkdir /var/lib/docker
sudo mkdir /mnt/docker
sudo mount --rbind /mnt/docker /var/lib/docker
sudo systemctl start docker
sudo systemctl start docker.socket

Zdroj: https://www.ibm.com/docs/en/cloud-private/3.1.1?topic=pyci-specifying-default-docker-storage-directory-by-using-bind-mount