Xdebug a var_dump


Při použití PHP extenze Xdebug se po zavolání var_dump u proměnných obsahujících dlouhé řetězce ořízne výstup a zakončí se informací o délce řetězce. Jak se toho zbavit? Jednoduše.

V php.ini nebo pomocí ini_set je potřeba nastavit následující hodnoty na -1, tedy na nekonečné, případně na požadovanou délku.

ini_set('xdebug.var_display_max_depth', '-1');
ini_set('xdebug.var_display_max_children', '-1');
ini_set('xdebug.var_display_max_data', '-1');