Nastavení hesla pro Mysql v Ubuntu


Tak tahle poznámka je opravdu spíše jen pro mou maličkost.

Předně je potřeba zapomenout na uživatele root, ten tam sice je, ale jen pro krizové úkony jako je tento. Dále po instalaci MySQL je potřeba spustit příkaz:

sudo mysql -u root -p

Opravdu je potřeba před příkazem mít SUDO, jinak přihlášení do příkazové řádky MySQL nefunguje. Zde je potřeba vytvořit nového uživatele, kterému se nastaví příslušná práva.

CREATE USER 'LoginJmeno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VaseSuperTruperHyperTajneTripismenneHesloABC';
GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'LoginJmeno'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Tak na tomhle si pokaždé vylámu zuby, protože instalaci MySQL dělám jednou za x let, takže všechno zapomenu. Většinou si vzpomenu na to, že se má spustit příkaz mysql_secure_instalation, který se na rootovské heslo zcela nesmyslně dotazuje.

Jak je to s tím resetem hesla pro MySQL?

Úplně stejně, tedy spustí se mysql jako root (heslo není potřeba) a po spuštění se příkazem viz. níže nastaví nové heslo. Je to opravdu easy.

ALTER USER 'LoginJmeno'@'localhost' IDENTIFIED BY 'VaseNoveSuperTruperHeslo123';