MySQL: jak zduplikovat existující tabulku a překopírovat do ní data?


Tak tohle je triviální. Dělá se to takto:

Vytvoření kopie tabulky.

CREATE TABLE nova_tabulka LIKE existujici_tabulka;

A data se z jedné do druhé překopírují následovně.

INSERT INTO cilova_tabulka SELECT * FROM zdrojova_tabulka;

Pokud cílová tabulka nemá stejnou strukturu, pak se dají data překopírovat takto. Sloupce si samozřejmě opravte dle sebe.

INSERT INTO cilova_tabulka (`id`,`nazev`) SELECT `id`,`name` FROM zdrojova_tabulka;