Jak přepínat mezi verzemi Pythonu?


Nevím proč taková základní věc není vyřešena nějak inteligentněji, ale řešení je následovné.

Hned z kraje zapomeňte na nastavování aliasů. To není skutečně řešení. Správné řešení je toto:

Je potřeba si vypsat nainstalované verze Pythonů.

ls /usr/bin/python*

Přes příkaz update-alternatives je dále potřeba nadefinovat verze a priority, které chceme používat. V mém případě takto:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python2.7 1

sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/bin/python3.8 2

Zkontrolovat si nastavené priority a případně změnit aktuální verzi lze příkazem:

sudo update-alternatives --config python

To je vše. Není to nic složitého, ale myslím, že by to šlo udělat jednodušeji.

,