Jak na Ubuntu Serveru nastavit IP adresy pro LAN

Nastavení je triviální, tedy pokud člověk ví jak na to. Celá magie je v souboru /etc/netplan/01-netcfg.yaml. Pokud soubor není, je potřeba ho vytvořit a vyeditovat. Z přípony je jasné, že se jedná o mnou ne moc oblíbený formát YAML, tedy, že je potřeba dodržovat odsazování mezer, podobně jako v Pythonu. Moje prvotní konfigurace byla:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp1s0:
   dhcp4: no
   addresses: [192.168.0.101/24]
   gateway4: 192.168.0.100
   nameservers:
    addresses: [192.168.0.100,8.8.8.8]

Po vytvoření konfiguračního souboru je potřeba spustit příkaz sudo netplan apply. Toť vše. Nastavení je funkční ihned.