Jak na Ubuntu Serveru nastavit IP adresy pro LAN a WiFi


Nastavení je triviální, tedy pokud člověk ví jak na to. Celá magie je v souboru /etc/netplan/01-netcfg.yaml. Pokud soubor není, je potřeba ho vytvořit a vyeditovat. Z přípony je jasné, že se jedná o mnou ne moc oblíbený formát YAML, tedy, že je potřeba dodržovat odsazování mezer, podobně jako v Pythonu. Moje prvotní konfigurace byla:

network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
 eth0:
  dhcp4: no
  addresses: [192.168.0.101/24]
  gateway4: 192.168.0.100
  nameservers:
  addresses: [192.168.0.100,8.8.8.8]
 wifis:
 wlan0:
  dhcp4: true
  dhcp6: true
  access-points:
  "vaseSSID":
   password: "superTajneHeslo"

Po vytvoření konfiguračního souboru je potřeba spustit příkaz sudo netplan apply. Toť vše. Nastavení je funkční ihned.

Tip: čistá instalace Ubuntu Server neobsahuje balíček net-tools, který obsahuje známé příkazy ifconfig aj. No a bez internetu ani tento balíček nainstalovat nejde. Místo ifconfig lze použít příkaz ip link show. Ten zobrazí síťové karty a jejich pojmenování, což někdy může být problém. Můj ntb má označení LAN jako enp1s0 a mé Raspberry Pi 4 zase eth0, takže jak je vidět, někdy je těžké odhadnout název.

,