Jak v Linuxu přepnout PHP verzi na jinou?


Přepnutí je snadné, stačí v Apache deaktivovat PHP modul jedné verze a aktivovat PHP verze druhé. V Linuxu to vyřeší následující příkazy.

sudo a2dismod php5.6
sudo a2enmod php7.3
sudo service apache2 restart